MENU
Golf Místní pravidla

Místní pravidla

Děkujeme za dodržování pravidel. Užijte si hru na Dýšině!


1. Hranice hřiště

Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky nebo čárami. Bílo-zelené kolíky a popř. bílé čáry vlevo na jamkách č. 10 a 15 vyznačují vnitřní hranici hřiště platnou pouze při hře na těchto jamkách. Při hře na jiné jamce mají tyto kolíky status nepohyblivých závad.

2. Trestné oblasti

Trestné oblasti jsou vyznačeny žlutými a červenými kolíky a čárami.

3. Oblasti se zákazem hry (s možností vstupu)

Oblasti se zákazem hry jsou značeny červenými kolíky s černým pruhem
nebo stejně označenými sloupy elektrického ohradníku a představují červené trestné oblasti. Kamenné pole na jamce č. 7 je také červená trestná oblast se zákazem hry.
Hráč musí využít úlevu podle pravidla 17.1e (jestliže je míč v dané trestné oblasti) nebo 16.1f (jestliže je míč mimo trestnou oblast a tato oblast se zákazem hry mu překáží v postoji nebo švihu).

4. Dropovací zóny

Platí níže uvedené dropovací zóny, jejichž použití představuje doplňkovou
možnost nad rámec standardního postupu podle Pravidel golfu. Velikost dropovací zóny je určena cedulkou s nápisem „Drop Zone“ a prostorem do vzdálenosti jedné délky hole, ne blíže jamce, případně jde o bílou čarou vyznačený prostor.
Jamka č. 1:
Kde: Vpravo vedle trestné oblasti
Kdy: Při úlevě od cesty (16.1, beztrestně) nebo při úlevě od trestné oblasti (17.1, s jednou trestnou ranou),
jestliže míč naposledy překročil okraj trestné oblasti na místě na úrovni dropovací zóny nebo blíže jamce
Jamka č. 4:
Kde: Vlevo před nejpřednějším odpalištěm
Kdy: Při úlevě od trestné oblasti, kdekoli na této jamce.
Jamka č. 7:
Kde: Na nejpřednějším odpališti
Kdy: Při úlevě od trestné oblasti se zákazem hry, ať už podle 17.1 (s trestnou ranou) nebo 16.1 (beztrestně).
Jamka č. 11:
Kde: Před vodní plochou
Kdy: Při úlevě od trestné oblasti

5. Abnormální stav hřiště:

Půda v opravě: Plochy vyznačené modrými kolíky nebo bílou čárou.
Půda v opravě se zákazem hry: Původní jamkoviště a jeho okolí vlevo na jamce č. 9 vyznačené modrými kolíky s černým pruhem. Hráč musí využít úlevu podle pravidla 16.1f.
Nepohyblivé závady: Všechny objekty dle definice včetně elektrického ohradníku na hřišti.
Další abnormální stav hřiště: Mraveniště, krmelec u jamek č. 9/14.

6. Elektrické vedení

Jestliže míč zasáhne dráty elektrického vedení, rána se musí zrušit
a beztrestně opakovat. Stejně tak se postupuje, jestliže míč zasáhne sloup elektrického
vedení na jamce č. 6.

7.

Jestliže je míč ztracen nebo zahrán za hranice hřiště, může hráč postupovat dle pravidla 18.2,
nebo s připočtením dvou trestných ran spustí míč v oblasti úlevy.

Trest za porušení Místních pravidel: hra na rány - 2 trestné rány, hra na jamky - ztráta jamky

Přerušení hry: 3x krátký zvukový signál; obnovení hry: 1x dlouhý zvukový signál

Čas pro hru na 18 jamek: 4 hodiny 45 minut

Greensgate

Nastavení Cookies

© Greensgate 2024, Design by Beneš & Michl

Greensgate Golf & Leisure Resort - Dýšina on Leadingcourses.com

Online rezervace

Příjezd
Odjezd
Rezervace ubytování
Rezervace Teetime